Летняя сессия, 3 курс, ТЭФ

  3-1 3-10 3-2 3-3 3-3А 3-4 3-5 3-7 3-8 3-9
13.06 Субб. КУ и ПГ Муромкин Ю.Н. 08:00 В-413 Конс. Киселев А.И. 14:00 В-358 Конс. Муромкин Ю.Н. 14:00 В-413 Конс. Козюлина Е.В. 09:50 В-420 Конс. Еремина Н.А. 14:00 В-404 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-414 Конс. Ларин А.Б. 09:50 В-404 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-414 Конс. Кондрашин А.В. 11:40 В-352 Конс. Кондрашин А.В. 11:40 В-352
14.06 Воскр.   Динам. и проч. турбом. Киселев А.И. 08:00 В-358   Технолог. топлив Козюлина Е.В. 08:00 В-420 Техн. защиты среды** Еремина Н.А. 08:00 В-409     Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-323    
15.06 Понед.     КУ и ПГ Муромкин Ю.Н. 08:00 В-422     Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-321 Мет. подгот. воды Ларин А.Б. 08:00 В-404   ТАУ Кондрашин А.В. 09:00 Б-239 ТАУ Кондрашин А.В. 13:00 Б-239
16.06 Втор.                    
17.06 Среда Конс. Панков C.А. 09:50 Ц-26   Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-346 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-346 Конс. Козюлина Е.В. 08:00 В-505     Конс. Субботин В.И. 09:50 А-411   Конс. Панков C.А. 11:40 Ц-26
18.06 Четв. Турбины ТЭС и АЭС Панков C.А. 08:00 А-402 Конс. Антипин А.В. 14:00 В-518   Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-321 Технолог. топлив Козюлина Е.В. 08:00 В-421 Конс. Ларин А.Б. 09:50 В-420 Конс. Пыжов В.К. 14:00 А-427 Нагнетатели Субботин В.И. 08:00 А-411 Конс. Ставров С.Г. 11:40 В-352  
19.06 Пятн.   Теч. вяз.жид. в канал. Антипин А.В. 08:00 В-106 Экономика Терехова Н.Р. 14:00 А-404     Мет. подгот. воды Ларин А.Б. 08:00 В-420 Эн. сист. обесп. ЖДЧ Пыжов В.К. 08:00 А-414   Инж.методы оптимиз. Ставров С.Г. 08:00 В-352 ТП и П ч.2 Панков C.А. 08:00 Ц 1-4
20.06 Субб.               Конс. Банников А.В. 11:40 С-31    
21.06 Воскр.                    
22.06 Понед. Конс. Терехова Н.Р. 14:00 С-30 Конс. Ривкин А.C. 09:50 В-420 Конс. Панков C.А. 11:40 В-402 Конс. Орлов Г.Г. 14:00 В-410 Конс. Ларин Б.М. 11:40 В-420   Конс. Терехова Н.Р. 14:00 С-30 Нетрад. и возобн. ист. Банников А.В. 08:00 А-107 Конс. Панков C.А. 09:50 В-402  
23.06 Втор. Экономика Терехова Н.Р. 14:00 А-321 *** Ривкин А.C. 08:00 В-409   Нетрад. и возобн. ист. Орлов Г.Г. 14:00 В-410 ТОХТП Ларин Б.М. 08:00 В-421 Конс. Субботин В.И. 08:00 А-411     ТП и П ч.2 Панков C.А. 08:00 В-518 Конс. Ставров С.Г. 11:40 В-352
24.06 Среда     Турбины ТЭС и АЭС Панков C.А. 08:00 В-410     Нагнетатели Субботин В.И. 08:00 А-413 Экономика Терехова Н.Р. 08:00 С-30     Инж.методы оптимиз. Ставров С.Г. 08:00 В-323
25.06 Четв.               Конс. Пыжов В.К. 09:50 А-406    
26.06 Пятн. Конс. Орлов Г.Г. 08:00 В-402 Конс. Рабенко В.C. 14:00 В-358 Конс. Орлов Г.Г. 08:00 В-402 Конс. Ларин Б.М. 09:50 В-420 Конс. Ривкин А.C. 14:00 А-218   Конс. Банников А.В. 11:40 А-411 Эн. сист. обесп. ЖДЧ Пыжов В.К. 08:00 А-416 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-321 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-321
27.06 Субб. Нетрад. и возобн. ист. Орлов Г.Г. 08:00 В-413 Энерг. маш. и уст. Рабенко В.C. 14:00 В-518   ТОХТП Ларин Б.М. 08:00 В-420   Конс. Пыжов В.К. 14:00 А-410     Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-321  
28.06 Воскр.     Нетрад. и возобн. ист. Орлов Г.Г. 08:00 В-410   Сх. обор. и эк. ЭУ ТЭС Ривкин А.C. 08:00 В-409 Эн. сист. обесп. ЖДЧ Пыжов В.К. 08:00 А-140 Нетрад. и возобн. ист. Банников А.В. 14:00 А-411     Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-321
29.06 Понед.                    
30.06 Втор. Конс. Шувалов С.И. 14:00 В-402 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-321 Конс. Шувалов С.И. 14:00 В-402 Конс. Ривкин А.C. 14:00 В-420 Конс. Терехова Н.Р. 14:00 А-321     Конс. Морозов Н.А. 09:50 А-210 Конс. Силуянов Б.П. 14:00 А-219а Конс. Силуянов Б.П. 14:00 А-219а
01.07 Среда Инж. мет. обраб. рез. Шувалов С.И. 08:00 В-410 Экономика Терехова Н.Р. 08:00 С-32       Конс. Банников А.В. 11:40 А-411 Конс. Субботин В.И. 09:50 А-411 Эл. машины Морозов Н.А. 08:00 А-406а Общ. эл. и электр. Силуянов Б.П. 08:00 А-243  
02.07 Четв.     Инж. мет. обраб. рез. Шувалов С.И. 08:00 В-410 Сх. обор. и эк. ЭУ ТЭС Ривкин А.C. 08:00 В-421 Экономика Терехова Н.Р. 08:00 А-321 Нетрад. и возобн. ист. Банников А.В. 08:00 А-413 Нагнетатели Субботин В.И. 08:00 А-411     Общ. эл. и электр. Силуянов Б.П. 08:00 А-243
03.07 Пятн.                    
ВложениеРазмер
3_kurs_TEF.xls31 КБ